Sunday, September 14, 2003

我屋企係養肥人架2

今日菜單 (四人份)
(1) 無鍚骨
(2) 芝士焗中蝦
(3) 饅頭
(4) 三文魚刺身
(5) 印度烤餅
(6) 帶子珊瑚蚌炒西蘭花
(7) 芝麻糊
(8) 小籠包
(9) 仲有又係唔記得,哈哈
.....唉,再係咁落去..真係變豬

Friday, September 12, 2003

我屋企係養肥人架

今日菜單 (四人份)
(1) 薑蔥炒蟹
(2) 凍蟹
(3) 椒鹽瀨尿蝦
(4) 象拔蚌炒西蘭花
(5) 乳鴿
(6) 上湯蜆菜
(7) 泰式拼盤
(8) 唔知乜乜炒鴕鳥肉
(9) 仲有一碟唔記得乜
泰式飲品x4杯 啤酒x1枝 紅酒x1枝
想唔肥都幾難