Tuesday, June 24, 2003

單車郊遊記

新歌試唱
(好攰呀~到終點未呀) 就在前邊不遠處
(踩左咁耐好辛苦呀) (我都係) 我個屎忽好鬼痛
(睇下風景分散下好d架) 見只小蜜蜂嗡嗡
(好似我地咁) 係咁周圍貢

No comments:

Post a Comment