Sunday, April 13, 2003

慈雲山之行

話咁快就一年喇.重遊舊地去拜爺爺.
每一次諗起爺爺就難免一陣傷感.
記得從前,佢點樣接我送我.
記得從前,佢點樣為我買芒果買雪糕.
記得從前,佢總以為我愛吃mcdonalds....記得好多野.
記得,我要佢等我成粒鐘.
記得,我係唯一一個冇去睇佢.
記得,我連燒野俾佢都做唔到....都記得.

No comments:

Post a Comment