Sunday, August 10, 2003

又camp2

一如估計梗係我最早起身啦八點鬆
食下杯面咁結果都要磨到十二點先出門口丫~原來大嶼山d車費好那貴架度度都廿幾蚊位結果---巴士--東涌-----的士-----------大佛
梗係食豆花啦
跟住-----------的士----------梅窩
小貓事件---吃飯
巴士---------東涌-------入貨----巴士----機場
丫~融囉d車費
(皆因對泰國波無興趣,一早就訓左)

(記憶@14mar2009: 小貓事件發生係沙灘.一只很小很弱的貓被兩只大狗欺負至死亡! 我也怕d狗唔敢埋去...而狗主人竟然視而不見!!!! 令人十分憤怒!!! )

No comments:

Post a Comment