Friday, October 10, 2003

松任谷由實

我今日係一個機緣巧合o既情況之下跑左去睇松任谷由實演唱會
好明顯我係唔識佢架~
只知佢係一個日本女人去到先知原來係日本殿堂級人馬黎架 超多日本妹去睇
雖然佢d歌我一首都未聽過
不過成個concert都好有心思
松住谷由實亦非常專業 氣份不錯
而有d馬戲 okay喎

____________________________________

十二點幾番屋企中途等車撞到兩條八婆激屎左我
一路等車一路啤住我,仲要俾我聽到佢話我咁肥仲要著短裙
我心諗,唔得架咩,我著乜關你叉事
上到車都仲係咁
落車我臨上l6條八婆竟然凸
結果當然係凸<(-__-)>凸啦
咪俾我再見到佢地.

No comments:

Post a Comment