Monday, October 20, 2003

找不到童話

愈是想得到,愈是得唔到,或許,這就是天意~
轟烈的劇情我不要,絢麗的畫面亦犯不著,其實只要平平淡淡,穩穩陣陣的就夠
每個女孩都愛當上童話故事的女主角我又何嘗唔係呢
happy ever lasting係我人生終極理想
可惜~白雪公主cinderallasleeping beauty輪不到我
在火機年代郤要我賣火柴
要沒有尾巴的我扮人魚為人犧牲
唔通~我就係咁loop屎左
夠喇,有人可以帶無力離開的我走嗎?
現在,還沒有這個人罷~

但請記得哀莫大於心死
總會有一天,遍體磷傷軟弱無力的我一樣會撐起來拼死闖出去!

No comments:

Post a Comment