Saturday, January 1, 2005

新年

小時候總覺得新一年總能夠有個新開始
一年一年咁過去
一年一年咁灰
呢種諗法亦都隨著時間o既流逝而消失

人均壽命還未到一百
我都己經活左二十年
人生至少都去左五分一
還可以有什麼新開始麼

今年..我想做到
(1)順利2nd安畢業
(2)完成六月大計
(3)自己去旅行
(4)搵到份令自己滿意o既工

我尚算一個安份守己的人

No comments:

Post a Comment