Wednesday, April 1, 2009

手動波輕型貨車中期試

原來整個過程只有幾分鐘
中間缺少了師傅平時的手勢提示和怪叫
教人有點不太習慣
可能是有點緊張罷
一開始看車牌時那些字好像有點散渙(希望唔係我又有番散光啦)
泊車時仍舊改不了車速唔夠慢一想慢D就變扭死車太的情況
停車依然的CHOK
換來 '泊位位置不正置剎車制離合器車太盤控制不當警覺性不足'的合格

哈哈哈..現在想起師傅比我還緊張仍然想笑
星期日就出街LU

No comments:

Post a Comment