Thursday, January 23, 2003

又越過高山又越過谷

好1個空氣清新風和日麗車水馬龍秋高氣爽o既日子,1行8人就浩浩盪盪咁跑到西貢行山去.

西貢鹿湖郊遊徑>>>行行重行行,行行又重行行>>>溪>>>吃>>>號稱神行太保o既行山人士乙個>>>大枕蓋>>>萬宜水庫入口>>>北潭涌>>>鳳仙 + 橙汁冰冰>>>西貢>>>299>>>睡>>>很甜的睡>>>睡得很甜>>>跑路回家>>>回家中A>>>回家中B>>>回家中C>>>家


行到腳都跛..但係好滿足..好幸福..cos當了1天小朋友喔.

No comments:

Post a Comment